ประวัติองค์กร

ประวัติองค์กร
  
พ.ศ. 2508• ก่อตั้งบริษัท นิฮอน อิยาคูฮิน โคเกียว จำกัด (Nihon Iyakuhin Kogyo Co., Ltd.) (บริษัทเริ่มต้นของนิชิอิโคะ)
  
พ.ศ. 2510• ก่อตั้งโรงงานผลิตยารูปแบบเม็ดและผง ในเมืองโทยามะ ตามด้วยการตั้งโรงงานผลิตยาแบบฉีด
  
พ.ศ. 2513• ก่อตั้งโรงงานนาเมะริกาวะ ในเมืองนาเมะริกาวะ
  
พ.ศ. 2515• ก่อตั้งสถาบันวิจัยในบริเวณโรงงานโทยามะ
  
พ.ศ. 2517• ก่อตั้งอาคารสำนักงานใหญ่ที่โซกาวะ เมืองโทยามะ
  
พ.ศ. 2523• เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา ในส่วนกระดานที่สอง
  
พ.ศ. 2524• เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า ในส่วนกระดานที่สอง
  
พ.ศ. 2526• ก่อตั้งสถาบันวิจัยใหม่ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice – GLP) ใกล้กับโรงงานนาเมะริกาวะ
  
พ.ศ. 2528 • ก่อตั้งอาคารสำนักงานสาขาโตเกียว ที่บุนเคียววาร์ด กรุงโตเกียว
  
พ.ศ. 2529• ก่อตั้งโรงงานที่ฟุคุโนะ (เมืองนันโตะในปัจจุบัน) ที่ฟุคุโนมาชิ ฮิกาชิ โตนามิกัน เมืองโทยามะ
  
พ.ศ. 2530 • เปิดตัว ยาฉีดซีดาเพน (SEDAPAIN) เป็นยาบรรเทาอาการปวด ออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทกลาง
  
พ.ศ. 2536• เปิดตัวยาคาเด็กซ์ (CADEX) ซึ่งเป็นยาสำหรับรักษาแผลกดทับ และแผลเปื่อย โดยได้รับใบอนุญาตจากต่างประเทศ
  
พ.ศ. 2537• เปิดตัวยาเม็ดยูนิคอน (UNICON) ซึ่งเป็นยาสำหรับรักษาโรคหอบหืดที่ได้รับใบอนุญาตจากต่างประเทศ
  
พ.ศ. 2538 • ก่อตั้งสำนักงานใหญ่แอนเน็กซ์ (Head Office Annex) ฉลองวาระครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งบริษัท
  
พ.ศ. 2539• ปรับปรุงโรงงานยาฉีดที่ยาซูดะ เมืองนาเมะริกาวะ
  
พ.ศ. 2540• นำหลักปฏิบัติ GPMSP – Compliant Corporate Framework มาใช้
  
พ.ศ. 2541• นำหลักปฏิบัติ GCP – Compliant Corporate Framework มาใช้
  
พ.ศ. 2543• ก่อตั้งทีม MPS (Medical Practice Support) ในทุกสำนักงานธุรกิจ
  
พ.ศ. 2544• ซื้อธุรกิจ OTC (ผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) บางส่วน จากบริษัท เจแปน โทแบคโค (Japan Tobacco, Inc.)
 • เปิดตัวยาเฟอร์รัม (FERRUM) ที่ค่อยๆปล่อยธาตุเหล็กออกมา เป็นยาชนิดสำหรับ รับประทาน และเพนกู้ด (PENGOOD) ยาเพนนิซิลิน
  
พ.ศ. 2546• ก่อตั้งศูนย์กระจายสินค้านิชิอิโคะที่เมืองนาเมะริกาวะ
• เปิดตัวยาฉีด เฟซิน (FESIN) ที่มีส่วนประกอบของธาตุเหล็ก สำหรับการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
  
พ.ศ. 2547• ติดตั้งระบบ Sales Support System แบบใหม่ สำหรับแผนกการขาย
• ซื้อลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ การขายของบริษัท มารูโกะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Maruko  Pharmaceutical Co., Ltd.)
  
พ.ศ. 2548• ควบรวมกิจการบริษัท นิฮอน-กัลเล็น จำกัด (Nihon-Gallen Co., Ltd.)
 • ซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท มารูโกะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Maruko Pharmaceutical Co., Ltd.) ที่ต่อมาเป็นบริษัทในเครือของบริษัทนิชิอิโคะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.)
 • เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น นิชิอิโคะ จำกัด (Nichi-Iko Co., Ltd.) (โดยชื่อภาษาอังกฤษที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการคือ Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.
 • ซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท โอเรียลทัล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Oriental Pharmaceutical Co., Ltd.) ที่ต่อมาเป็นบริษัทในเครือของบริษัทนิชิอิโคะ ฟาร์มาซูติคัล จำกัด
  
พ.ศ. 2549• ก่อตั้งศูนย์พัฒนาทางเวชกรรมใกล้กับโรงงานนาเมะริกาวะ
 • เปิดทำการศูนย์กระจายสินค้าฮิกาชินิฮอน
 • ผลักดันหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โอซาก้าและตลาดหลักทรัพย์นาโกยา เข้าสู่กระดานที่หนึ่ง
  
พ.ศ. 2550

 
• ควบรวมกิจการบริษัท มารูโกะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Maruko Pharmaceutical Co., Ltd.) ให้เป็นบริษัทในเครือของบริษัทนิชิอิโคะ
         ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
• บริษัท โคบายาชิ ยาคูกาคุ อินดัสตรี จำกัด (Kobayashi Yakugaku Industry Co., Ltd.) หนึ่งในบริษัทในเครือของ บริษัทนิชิอิโคะ
ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ได้ปิดตัวลง
  
พ.ศ. 2551
 
• ควบรวมกิจการบริษัท เทอิโคคุ เม็ดดิกซ์ จำกัด (Teikoku Medix Co., Ltd) ให้เป็นบริษัทในเครือ ของบริษัทนิชิอิโคะ ฟาร์มาซูติคอล 
        จำกัด
  
พ.ศ. 2552 
• บริษัท มารูโกะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Maruko Pharmaceutical Co., Ltd.) บริษัท โอเรียลทัล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Oriental
       Pharmaceutical Co., Ltd.) และบริษัท เทอิโคคุ เม็ดดิกซ์ จำกัด (Teikoku Medix Co., Ltd) ได้รวมตัวกันเป็นบริษัท นิชิอิโคะ ฟาร์มา
       แฟ็คทอรี จำกัด (Nichi-iko Pharma Factory Co., Ltd.)
     • จัดตั้งบริษัท แอ็คทีฟ ฟาร์มา จำกัด (Active Pharma Co., Ltd.) เพื่อเป็นร่วมทุนกับบริษัท มิตานิ ซันเกียว จำกัด (Mitani Sangyo
       Co., Ltd.)
  
พ.ศ. 2553


 
     • ปรับปรุงโรงงานหลัก “เพนตากอน” (Pentagon) ในเมืองโทยามะ
     • ก่อตั้ง ซาโนฟี่-อแวนทิส นิชิอิโคะ เค.เค. (sanofi-aventis Nichi-Iko K.K.) โดยร่วมทุนกับ ซาโนฟี่-อแวนทิสกรุ๊ป (sanofi-aventis
       Group) (ปัจจุบันคือ ซาโนฟี่) (SANOFI)
     • ทำข้อตกลงให้ดีเคเอสเอช (DKSH) เป็นตัวแทนอย่างเต็มรูปแบบในด้านการตลาด การขาย การกระจายสินค้า และการจัดส่งสินค้าใน
       ฮ่องกง ไทย และมาเลเซีย    
     • ทำข้อตกลงทางทุนและพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท อโปรเจน (Aprogen Inc.) สำหรับการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึง
       (Biosimilar)
     • เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว กระดานที่หนึ่ง
  
พ.ศ. 2554

 
     • ก่อตั้งบริษัท นิชิอิโคะ เมดิคัล แพรคทิส อินสติติว จำกัด (Nichi-Iko Medical Practice Institute Co., Ltd.)
     • ก่อตั้งศูนย์การพัฒนาระดับโลก อาคารฮันนีคอมบ์
     • ออกจากตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า และตลาดหลักทรัพย์นาโกยา
  
พ.ศ. 2555
 
     • ประกาศแผนธุรกิจระยะกลาง Stage ที่ 6 “พีระมิด”
     • ซื้อบริษัท ยาคุฮัน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Yakuhan Pharmaceutical Co., Ltd.)
     • ตั้งสำนักงานสาขาโตเกียวเป็นสำนักงานใหญ่อีกหนึ่งแห่ง และโรงงานนาเมะริกาวะ 1 และ 2 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโรงงานโทยามะ 1 และ 2
  
พ.ศ. 2556 
• ก่อตั้ง “พีระมิด” โรงงานหลักแห่งที่สอง ในเมืองโทยามะ
• ควบรวมกิจการบริษัท ยาคุฮัน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Yakuhan Pharmaceutical Co., Ltd.) ให้เป็นบริษัทในเครือของบริษัทนิชิอิโคะ
ฟาร์มาซูติคอล
     • ก่อตั้งสำนักงานตัวแทนนิชิอิโคะที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
     • เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับไบโอแล็บ (Biolab) ที่ประเทศไทย
     • ทำข้อตกลงพื้นฐานสำหรับการรวมธุรกิจกับเอสเทลลัว ฟาร์มา กรุ๊ป (Astellas Pharma Group) โรงงานฟูจิ
     • ทำข้อตกลงเป็นพันธมิตรทางทุนกับ ไบเน็กซ์ (Binex) ที่ประเทศเกาหลี
     • เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ ฮานอย ฟาร์มา (Hanoi Pharma) ที่ประเทศเวียดนาม
     • ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม (การปันส่วนของการให้สิทธิ์ในการเพิ่มทุนหุ้นประเภทจดทะเบียน โดยไม่ต้องสมทบทุน)
  
พ.ศ. 2557

 
• ก่อตั้ง บริษัท นิชิอิโคะ (ประเทศไทย) จำกัด (Nichi-Iko (Thailand) Co., Ltd.) ให้เป็นบริษัทในเครือในประเทศไทย
• ก่อตั้ง นิกส์ คอร์ปอเรชั่น (NIXS Corporation) เป็นบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา  
• เปิดตัวบริษัท นิชิอิโคะ ฟาร์มา เท็ค จำกัด (Nichi-Iko Pharma Tech Co., Ltd.) มาร่วมเป็นบริษัทในเครือ
  
พ.ศ. 2558• เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบางกอกแลป แอนด์ คอสเมติก (Bangkok Lab & Cosmetics) ที่ประเทศไทย
  
พ.ศ. 2559• ประกาศแผนธุรกิจระยะกลาง Stage ที่ 7 "Obelisk"
  
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้