ออกบูทงาน CMCC ครั้งที่ 21 วันที่ 12-15 กันยายน 2562

ออกบูทงาน CMCC ครั้งที่ 21 วันที่ 12-15 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัท นิชิอิโคะ (ประเทศไทย) จำกัด ออกบูทงานประชุมวิชาการของหน่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ CMCC ครั้งที่ 21 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างความรับรู้ในตัวบริษัท และนำเสนอสินค้าให้กับแพทย์ที่เข้าร่วมประชุม โดยร่วมออกบูทตั้งแต่วันที่ 12-15 กันยายน 2562