เยี่ยมชมซันวาร์ด ฟาร์มาซูติเคิล เพื่อร่วมกันบุกตลาดยาในมาเลเซียและสิงคโปร์

เยี่ยมชมซันวาร์ด ฟาร์มาซูติเคิล เพื่อร่วมกันบุกตลาดยาในมาเลเซียและสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 - พนักงานบริษัท นิชิอิโคะ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณฮิเดกิ โทโมคุนิ ได้เยี่ยมชมบริษัทซันวาร์ด ฟาร์มาซูติเคิล ในการนี้คุณจุน จวน เดอ กรรมการผู้จัดการและทีมงานได้ต้อนรับเป็นอย่างดี โดยทั้งสองบริษัทมีข้อตกลงในการร่วมกันพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ตลาดยาในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์