ดร.ทามูระพบ DKSH ประเทศไทย

ดร.ทามูระพบ DKSH ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ดร.ยูอิจิ ทามูระ ประธานกลุ่มบริษัทนิชิอิโคะ ได้เดินทางมายังกรุงเทพฯเพื่อเข้าร่วมประชุมไตรภาคีกับทีมงานดีเคเอสเอช ประเทศไทยและดีเคเอสเอช ญี่ปุ่น การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทนิชิอิโคะและกลุ่มบริษัทดีเคเอสเอช และดูความเป็นไปของตลาดยาสามัญในประเทศไทย