ดร.ทามูระเยี่ยมชมลอยด์ แลบอราทอรีส์ ณ ประเทศฟิลิปปินส์

ดร.ทามูระเยี่ยมชมลอยด์ แลบอราทอรีส์ ณ ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ดร.ยูอิจิ ทามูระ ประธานกลุ่มบริษัทนิชิอิโคะ และคุณฮิเดกิ โทโมคุนิ ประธานบริษัทนิชิอิโคะ ประเทศไทย เดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินส์เพื่อพบปะกับคู้ค้ารายใหม่คือ บริษัทลอยยด์ แลบอราทอรีส์ จำกัด ในการนี้ ดร.ลอยด์ ดี. บาลาจาเดีย กรรมการผู้จัดการบริษัทและทีมงานได้พบปะเพื่อเป็นการแนะนำทีมงานของแต่ละฝ่ายและเชื่อมความสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการ โดยทั้งสองบริษัทจะร่วมกันพัฒนาธุรกิจยาในประเทศฟิลิปปินส์