ออกบูทงาน 2 Days in Cardiology ครั้งที่ 27 วันที่ 9-11 ธันวาคม 2560

ออกบูทงาน 2 Days in Cardiology ครั้งที่ 27 วันที่ 9-11 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 บริษัท นิชิอิโคะ (ประเทศไทย) จำกัด ในความร่วมมือกับบริษัท บางกอก ดรัก จำกัด ร่วมกันออกบูทงานประชุมวิชาการร่วมของสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Two Days in Cardiology ครั้งที่ 27 ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท จ.เชียงราย เพื่อสร้างความรับรู้ในตัวบริษัท และนำเสนอสินค้าให้กับแพทย์ที่เข้าร่วมประชุม โดยร่วมออกบูทตั้งแต่วันที่ 9-11 ธันวาคม 2560