ออกบูทงานประชุม RCOST & AOA Combined Meeting 2016 6-8 ตุลาคม 2559

ออกบูทงานประชุม RCOST & AOA Combined Meeting 2016 6-8 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 บริษัท นิชิอิโคะ (ประเทศไทย) จำกัด ในความร่วมมือกับบริษัท บางกอก ดรัก จำกัด ร่วมกันออกบูทงานประชุม RCOST & AOA Combined Meeting 2016 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ (CMECC) เพื่อสร้างความรับรู้ในตัวบริษัท และนำเสนอสินค้าให้กับแพทย์เฉพาะทางออร์โทปิดิกส์ที่เข้าร่วมประชุม โดยออกบูทตั้งแต่วันที่ 6-8 ตุลาคม 2559