ออกบูทสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 11-13 พฤษภาคม 2559

ออกบูทสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 11-13 พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริษัท นิชิอิโคะ (ประเทศไทย) จำกัด ในความร่วมมือกับบริษัท บางกอก ดรัก จำกัด ร่วมกันออกบูท ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอสินค้าให้กับเภสัชกรโรงพยาบาล ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยออกบูทตั้งแต่วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559