ทำ CSR ปลูกป่าชายเลน

ทำ CSR ปลูกป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 บริษัท นิชิอิโคะ (ประเทศไทย) จำกัด ทำโครงการ Corporate Social Responsibilities (CSR) ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม โดยพนักงานทุกท่าน นำโดยคุณฮารุฮิโกะ ฮิราตะ ประธานบริษัทฯ ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นแหล่งซ่อมแซมและชดเชยความอุดมสมบูรณ์ของป่าและสัตว์น้ำชายฝั่ง