ถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา With One Wish

ถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา With One Wish

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 พนักงานบริษัท นิชิอิโคะ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับถ่ายทำวีดีโอโปรเจค “With One Wish” ที่สำนักงานบริษัทฯ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทยุ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการโปรโมทโปรเจค “With One Wish” ที่ทางบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นจะทำภาพยนตร์โฆษณาบริษัทและทำการฉายทางโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่น Concept ของการถ่ายทำคือ ให้พนักงานในแผนกต่างๆ รวมทั้งพนักงานในต่างประเทศร่วมกันร้องเพลง “With One Wish” เพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มบริษัท นิชิอิโคะ