เครือข่าย

สำนักงาน

ญี่ปุ่น
Nichi-Iko Pharmaceutical Co,. Ltd.

ไทย
► Nichi-Iko (Thailand) Co,. Ltd.

อเมริกาเหนือ
► Sagent Pharmaceuticals, Inc. [USA]
► NIXS Corporation [USA]
Omega Laboratories, Ltd [Canada]

จัดจำหน่ายโดยพันธมิตรทางธุรกิจ

ฮ่องกง
DKSH Hong Kong Co,. Ltd.

เวียดนาม
Hanoi Pharma