ผลิตภัณฑ์

กรุณาติดต่อ พันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย  

► บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด โทร. 02-200-9000

                    - Lipid Lowering Agent

                    - Hypertensions

                    - Gastroprokinetic Agents

                    - Beta Blockers

                    - Antidiabetics

                    - Muscle Relaxants