ผลิตภัณฑ์

กรุณาติดต่อ พันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย  
► บริษัท บางกอกดรัก จำกัด โทร. 02-613-9758(-9)
                    - Analgesics
                    - Antidiabetics
                    - Cephalosporins
                    - Beta Blockers
► บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด โทร. 02-200-9000
                    - Lipid Lowering Agent
                    - Hypertensions
                    - Muscle Relaxants