ผลิตภัณฑ์

กรุณาติดต่อ พันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย  

► บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด โทร. 02-200-9000


                    - Lipid Lowering Agents

                    - Hypertensions

                    - Beta Blockers

                    - Antibiotic Ophthalmic Solutions